Коно тикара дэ, коно иноти дэ - омаэ о маморитаи. (с)